KRENICA

1707Ukupna instalirana snaga u kWp
1696Prosječno smanjenje emisije CO2 (t/god.)
2400Prosječna godišnja proizvodnja u MWh
2012Godina izgradnje
elektrane