DRINOVCI

1707Ukupna instalirana
snaga u kWp
1696Prosječno smanjenje emisije CO2 (tona / god.)
2400Prosječna godišnja proizvodnja u MWh
2019Godina izgradnje
elektrane