services.jpg
GP TOMING

elektrane

Više od 8 MWp vlastitih izvora električne energije

GP TOMING se 2012. godine se počinje baviti proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora kada gradi dvije elektrane ukupne instalirane snage 300 kWp. Tijekom 2015. godine se završava izgradnja dodatnih 2.250 kWp. Od 2018. do 2020. godine su u portfelju GP Tominga dodatne elektrane ukupne instalirane snage 5.686 kWp. Sve elektrane su izgrađene od strane GP Tominga i ujedno su njegovom vlasničkom portfelju, imaju instaliranu snagu od 8.236 MWp što ga svrstava u najveće proizvođače iz obnovljivih izvora energije na području Bosne i Hercegovine.

FOTONAPONSKE ELEKTRANE
drinovci.jpg
DRINOVCI
krenica.jpg
KRENICA
hodovo.jpg
HODOVO