GRUDE

2170Ukupna instalirana
snaga u kWp
2120Prosječno smanjenje emisije CO2 (t/god.)
3000Prosječna godišnja proizvodnja u MWh
2020Godina izgradnje
elektrane