HODOVO

2917Ukupna instalirana
snaga u kWp
2968Prosječno smanjenje
emisije CO2 (t/god.)
4376Prosječna godišnja proizvodnja u MWh
2012Godina izgradnje
elektrane