Projekt-u-tijeku.jpg

projekt FNE Ljubuški

  • Home
  • Projekt-Ljubuški
. Fotonaponske elektrane

Fotonaponske elektrane Ljubuški su projekt kojim je planirana izgradnja 4 fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage 5,83 MWp. Lokacija ima jednu od najboljih insolacija na području Bosne i Hercegovine od gotovo 1500 W/m2. Planirani završetak izgradnje elektrane je 1.6.2021. godine. Uprava društva GP TOMING d.o.o. je donijela odluku o prodaji gotovih elektrana. U tijeku je javni natječaj, a detalji javnog natječaja su dostupni ovdje. Rok za predaju ponuda je 17.11.2020, a javno otvaranje ponuda je 20.11.2020.