Projekt-u-tijeku.jpg

Fotonaponska elektrana Petnjik

. Projekt FNE Petnjik

Elektrana instalirane snage 45MWp, s planiranim datumom puštanja u rad 1.9.2023. jedna je od najvećih fotonaponskih elektrana u regiji. GP Toming je izvođač radova, te suinvestitor na ovom projektu