Projekt-u-tijeku.jpg

projekti u tijeku

. Fotonaponske elektrane Ljubuški

Trenutno je u tijeku izgradnja četri fotonaponske elektrane ukupne instalirane snage 5,83 MWp. Planirano je dovršenje i puštanje u rad elektrane 1.6.2021.